Family Withiidae
 
Withius Kew, 1911
 
  Withius hispanus (L. Koch, 1873) (N, S, Si, Sa)
  Withius piger (E. Simon, 1878) (N, S, Si, Sa)

Top of page