Family Seiodidae
 
Seiodes Berlese, 1887
 
  Seiodes histricinus Berlese, 1892 (N)
  Seiodes ursinus Berlese, 1887 (Si)

Top of page