Family Epistomiidae
 
Epistomia Fleming, 1828
 
  Epistomia bursaria (Linnaeus, 1758) (3)
 
Synnotum Pieper, 1881
 
  Synnotum aegyptiacum (Audouin & Savigny, 1826) (3, 4, 5?)

Top of page