Family Endeidae
 
Endeis Philippi, 1843
 
  Endeis charybdaea (Dohrn, 1881) (3, 4, 5)
  Endeis spinosa (Montagu, 1808) (3, 4)

Top of page