Family Dipsocoridae
 
Cryptostemma (Cryptostemma) Herrich-Schäffer, 1835
 
  Cryptostemma (Cryptostemma) alienum Herrich-Schäffer, 1835 (N, S)
  Cryptostemma (Cryptostemma) remanei Josifov, 1964 (N)
 
Cryptostemma (Pachycoleus) Fieber, 1860
 
  Cryptostemma (Pachycoleus) pusillimum (J. Sahlberg, 1870) (N)
  Cryptostemma (Pachycoleus) waltli (Fieber, 1860) (N)

Top of page