Family Atemnidae
 
Atemnus Canestrini, 1884
 
  Atemnus politus (E. Simon, 1878) (N, S, Si, Sa)

Top of page