Family Argasidae
 
Argas (Persicargas) Kaiser, Hoogstraal & Kohls, 1964
 
  Argas (Persicargas) persicus (Oken, 1818) (N, S)
 
Argas (Argas) Latreille, 1796
 
  Argas (Argas) reflexus (Fabricius, 1794) (N, S)
 
Argas (Secretargas) Hoogstraal, 1957
 
  Argas (Secretargas) transgariepinus White, 1846 (N, S, Sa)
 
Argas (Carios) Latreille, 1796
 
  Argas (Carios) vespertilionis (Latreille, 1802) (N, S, Si, Sa)
 
Ornithodoros (Alectorobius) Pocock, 1907
 
  Ornithodoros (Alectorobius) coniceps (G. Canestrini, 1890) (N, S, Si)
  Ornithodoros (Alectorobius) maritimus Vermeil & Marguet, 1967 (Sa)
 
Ornithodoros (Pavlovskyella) Pespeleva-Shtrom, 1950
 
  Ornithodoros (Pavlovskyella) erraticus (Lucas, 1849) (S)

Top of page