Family Vespidae
 
Sulcopolistes Blüthgen, 1937
 
  Sulcopolistes atrimandibularis (Zimmermann, 1930) (N, S, Si)
  Sulcopolistes semenowi (Morawitz, 1889) (N, S)
  Sulcopolistes sulcifer (Zimmerman, 1930) (N, S, Si)
 
Polistes Latreille, 1802
 
  Polistes associus Kohl, 1898 (N, S, Si)
  Polistes biglumis (Linnaeus, 1758)
        Polistes biglumis bimaculatus (Geoffroy in Fourcroy, 1785) (N, S, Si)
  Polistes bischoffi Weyrauch, 1937 (N, S, Sa)
  Polistes dominulus (Christ, 1791) (N, S, Si, Sa)
  Polistes gallicus (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)
  Polistes nimpha (Christ, 1791) (N, S, Si, Sa)
 
Vespa Linnaeus, 1758
 
  Vespa crabro Linnaeus, 1758
        Vespa crabro crabro Linnaeus, 1758 (N, S, Si)
  Vespa orientalis Linnaeus, 1771
        Vespa orientalis orientalis Linnaeus, 1771 (S, Si)
 
Vespula (Vespula) Thomson, 1869
 
  Vespula (Vespula) rufa (Linnaeus, 1758)
        Vespula (Vespula) rufa rufa (Linnaeus, 1758) (N, S)
  Vespula (Vespula) austriaca (Panzer, 1799) (N)
 
Vespula (Paravespula) Blüthgen, 1937
 
  Vespula (Paravespula) germanica (Fabricius, 1793) (N, S, Si, Sa)
  Vespula (Paravespula) vulgaris (Linnaeus, 1758) (N, S)
 
Dolichovespula Rohwer, 1916
 
  Dolichovespula adulterina (du Buysson, 1904) (N)
  Dolichovespula media (Retzius, 1783) (N, S)
  Dolichovespula norwegica (Fabricius, 1781)
        Dolichovespula norwegica norwegica (Fabricius, 1781) (N, Sa)
  Dolichovespula omissa (Bischoff, 1931) (N)
  Dolichovespula saxonica (Fabricius, 1793)
        Dolichovespula saxonica saxonica (Fabricius, 1793) (N)
  Dolichovespula sylvestris (Scopoli, 1763)

Top of page