Family Throscidae
 
Throscus Latreille, 1796
 
  Throscus algiricus Bonvouloir, 1861 (S, Sa)
  Throscus asiaticus Bonvouloir, 1859 (N, S, Si, Sa)
  Throscus brevicollis Bonvouloir, 1859 (N, S, Sa)
  Throscus carinifrons Bonvouloir, 1859 (N, S, Si, Sa)
  Throscus dermestoides (Linné, 1758) (N, S, Si, Sa)
  Throscus duvali Bonvouloir, 1859 (N, S, Si, Sa?)
  Throscus elateroides Heer, 1841 (N, S, Si, Sa)
  Throscus obtusus Curtis, 1827 (N, S, Si, Sa)
  Throscus rougeti Fauvel, 1885 (N)
 
Drapetes Redtenbacher, 1849
 
  Drapetes biguttatus (Piller, 1783) (N, S, Si, Sa)
  Drapetes cinctus (Panzer, 1796) (S)

Top of page