Family Stathmopodidae
 
Stathmopoda Herrich-Schäffer, 1853
 
  Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761) (N, S, Si)
 
Neomariania Mariani, 1943
 
  Neomariania partinicensis (Rebel, 1937) (Si)

Top of page