Family Evaniidae
 
Brachygaster Leach, 1815
 
  Brachygaster minutus (Olivier, 1792) (N, S, Si)
 
Evania Fabricius, 1775
 
  Evania appendigaster (Linnaeus, 1758) (Si)
  Evania fuscipes Illiger, 1807 (N, S)
 
Zeuxevania Kieffer, 1902
 
  Zeuxevania splendidula A. Costa, 1884 (S, Si, Sa)

Top of page