Family Ergasilidae
 
Ergasilus von Nordmann, 1832
 
  Ergasilus gibbus von Nordmann, 1832 (5) [O]
  Ergasilus lizae Kr°yer, 1863 (4, 5) [O]
  Ergasilus sieboldi von Nordmann, 1832 (N, S) [O]
 
Nipergasilus Yin, 1956
 
  Nipergasilus bora (Yamaguti, 1939) (5) [O]

Top of page