Family Eosentomidae
 
Eosentomon Berlese, 1909
 
  Eosentomon delicatum Gisin, 1945 (N)
  Eosentomon foroiuliense Torti & Nosek, 1984 (N) [E] (*)
  Eosentomon germanicum Prell, 1912 (N, S)
  Eosentomon romanum Nosek, 1969 (N, S)
  Eosentomon transitorium Berlese, 1909 (N, S)
 
 
Note
 
Eosentomon foroiuliense: Presente in N solo nel Friuli.

Top of page