Family Colonidae
 
Colon (Eurycolon) Ganglbauer, 1899
 
  Colon (Eurycolon) latum Kraatz, 1850 (N, S?)
  Colon (Eurycolon) rufescens Kraatz, 1850 (N)
 
Colon (Myloechus) Latreille, 1807
 
  Colon (Myloechus) affine Sturm, 1839 (N, S, Sa)
  Colon (Myloechus) angulare Erichson, 1837 (N)
  Colon (Myloechus) appendiculatum (Sahlberg, 1822) (N, S)
  Colon (Myloechus) armipes Kraatz, 1854 (N)
  Colon (Myloechus) barnevillei Kraatz, 1858 (N)
  Colon (Myloechus) beszedesi Depoli, 1915 (N)
  Colon (Myloechus) brunneum (Latreille, 1807) (N, S)
  Colon (Myloechus) calcaratum Erichson, 1837 (N)
  Colon (Myloechus) clavigerum Herbst, 1797 (S)
  Colon (Myloechus) dentipes (Sahlberg, 1822) (N, S, Si, Sa)
  Colon (Myloechus) emarginatum Rosenhauer, 1856 (N)
  Colon (Myloechus) fuscicorne Kraatz, 1852 (S?)
  Colon (Myloechus) griseum Czwalina, 1881 (N, S, Si, Sa)
  Colon (Myloechus) murinum Kraatz, 1850 (N, S, Si, Sa)
  Colon (Myloechus) perrini Reitter, 1885 (Si)
  Colon (Myloechus) purkynei Fleischer, 1909 (S) [E]
  Colon (Myloechus) puncticeps Czwalina, 1884 (S, Si) [E]
  Colon (Myloechus) sekerae Reitter, 1909 (N) [E]
  Colon (Myloechus) subcurvipes Reitter, 1885 (N, S)
  Colon (Myloechus) zebei Kraatz, 1854 (N, S)
 
Colon (Colon) Herbst, 1797
 
  Colon (Colon) bidentatum (Sahlberg, 1822) (N)
  Colon (Colon) serripes (Sahlberg, 1822) (N)
  Colon (Colon) viennense Herbst, 1797
        Colon (Colon) viennense alpestre Pic, 1901 (N)
        Colon (Colon) viennense viennense Herbst, 1797 (N)

Top of page