Family Asterolecaniidae
 
Asterodiaspis Signoret, 1877
 
  Asterodiaspis bella (Russell, 1941) (S, Si)
  Asterodiaspis ilicicola (Targioni Tozzetti, 1888) (S, Si)
  Asterodiaspis repugnans (Russell, 1941) (N, S)
  Asterodiaspis roboris (Russell, 1941) (N, S, Si)
  Asterodiaspis variolosa (Ratzeburg, 1870) (N, S)
 
Asterolecanium Targioni Tozzetti, 1868
 
  Asterolecanium epidendri (Bouchè, 1844)
 
Bambusaspis Cockerell, 1902
 
  Bambusaspis bambusae (Boisduval, 1869) (Si) (*)
 
Planchonia Signoret, 1870
 
  Planchonia arabidis Signoret, 1876 (N, S)
  Planchonia zanthenes (Russell, 1941) (S, Si, Sa)
 
 
Note
 
Bambusaspis bambusae: Presente solo nell'Orto Botanico di Catania.

Top of page