Family Apidae
 
Xylocopa Latreille, 1802
 
  Xylocopa iris (Christ, 1791) (N, S, Si, Sa)
  Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 (N, S, Si)
  Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
 
Ceratina Latreille, 1802
 
  Ceratina acuta (Friese, 1896) (S, Sa)
  Ceratina callosa (Fabricius, 1794) (N, S, Si, Sa)
  Ceratina chalcites Latreille, 1809 (N, S, Si)
  Ceratina chalybea Chevrier, 1872 (N, S, Si)
  Ceratina cucurbitina (Rossi, 1792) (N, S, Si, Sa)
  Ceratina cyanea (Kirby, 1802) (N, S, Si, Sa)
  Ceratina dallatorreana Friese, 1896 (N, S, Sa)
  Ceratina dentiventris Gerstaecker, 1869 (N, S, Si, Sa)
  Ceratina gravidula Gerstaecker, 1869 (N, S)
  Ceratina loewi Gerstaecker, 1869 (N)
  Ceratina nigrolabiata Friese, 1896 (N, S, Sa)
  Ceratina parvula Smith, 1854 (S, Si, Sa)
  Ceratina saundersi Daly, 1983 (Sa)
 
Bombus Latreille, 1802
 
  Bombus alpinus (Linnaeus, 1758) (N)
  Bombus argillaceus (Scopoli, 1763) (N)
  Bombus cognatus Stephens, 1846 (N)
  Bombus confusus Schenck, 1859 (N)
  Bombus gerstaeckeri Morawitz, 1882 (N, S)
  Bombus hortorum (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)
  Bombus humilis Illiger, 1806
        Bombus humilis humilis Illiger, 1806 (N, S, Si)
        Bombus humilis tristis Seidl, 1837 (N)
        Bombus humilis appeninus Vogt, 1909 (N, S)
        Bombus humilis rufoaurantiacus Reinig, 1970 (S)
        Bombus humilis quasimuscorum Vogt, 1909 (N)
  Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758) (N)
  Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758)
        Bombus lapidarius lapidarius (Linnaeus, 1758) (N, S, Si)
        Bombus lapidarius decipiens Pérez, 1879 (S)
  Bombus lapponicus (Fabricius, 1793) (N, S)
  Bombus lucorum (Linnaeus, 1761)
        Bombus lucorum lucorum (Linnaeus, 1761) (N, S, Sa)
        Bombus lucorum aritzoensis Krueger, 1951 (Sa)
  Bombus mendax Gerstaecker, 1869 (N)
  Bombus mesomelas Gerstaecker, 1869 (N, S)
  Bombus monticola Smith, 1849
        Bombus monticola hypsophilus Skorikov, 1912 (N)
        Bombus monticola konradini Reinig, 1965 (S)
  Bombus mucidus Gerstaecker, 1869 (N, S)
  Bombus muscorum (Fabricius, 1793) (N, S)
  Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)
        Bombus pascuorum pascuorum (Scopoli, 1763) (N, S, Si)
        Bombus pascuorum floralis (Gmelin, 1790) (N)
        Bombus pascuorum intermedius Vogt, 1909 (N)
        Bombus pascuorum melleofacies Vogt, 1909 (S)
        Bombus pascuorum siciliensis Tkalcu, 1977 (Si)
  Bombus pratorum (Linnaeus, 1761) (N, S, Si)
  Bombus pyreneus Pérez, 1879 (N)
  Bombus ruderarius (Müller, 1776)
        Bombus ruderarius ruderarius (Müller, 1776) (N, S)
        Bombus ruderarius montanus Lepeletier, 1836 (Si)
  Bombus ruderatus (Fabricius, 1775)
        Bombus ruderatus ruderatus (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
        Bombus ruderatus eurynotus Dalla Torre, 1882 (N, S)
        Bombus ruderatus sardiniensis Tournier, 1890 (Sa)
        Bombus ruderatus atrocorbiculosus Vogt, 1909 (N, S, Si)
        Bombus ruderatus siculus Friese, 1909 (Si)
  Bombus sicheli Radoszkowski, 1859
        Bombus sicheli alticola Kriechbaumer, 1873 (N, S)
  Bombus soroeensis (Fabricius, 1776)
        Bombus soroeensis soroeensis (Fabricius, 1776) (N, S)
        Bombus soroeensis proteus Gerstaecker, 1869 (N, S)
  Bombus subterraneus (Linnaeus, 1758)
        Bombus subterraneus subterraneus (Linnaeus, 1758) (N, S)
        Bombus subterraneus latreillellus (Kirby, 1802) (N, S)
  Bombus sylvarum (Linnaeus, 1761)
        Bombus sylvarum rogenhofferi Dalla Torre, 1882 (N, Si)
        Bombus sylvarum distinctus Vogt, 1909 (N, S)
  Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)
        Bombus terrestris terrestris (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
        Bombus terrestris ferrugineus Schmiedeknecht, 1878 (S)
        Bombus terrestris sassaricus Tournier, 1890 (Sa)
        Bombus terrestris calabricus Krueger, 1958 (S, Si)
  Bombus veteranus (Fabricius, 1793) (N)
  Bombus wurfleini Radoszkowski, 1859
        Bombus wurfleini mastrucatus Gerstaecker, 1869 (N, S)
 
Psithyrus Lepeletier, 1832
 
  Psithyrus barbutellus (Kirby, 1802) (N, S, Si, Sa)
  Psithyrus bohemicus (Seidl, 1837) (N, S)
  Psithyrus campestris (Panzer, 1801) (N, S, Si)
  Psithyrus flavidus (Eversmann, 1852)
        Psithyrus flavidus alpium Richards, 1928 (N)
  Psithyrus maxillosus (Klug, 1817)
        Psithyrus maxillosus maxillosus (Klug, 1817) (N, S, Si, Sa)
        Psithyrus maxillosus unicolor Kriechbaumer, 1870 (N)
        Psithyrus maxillosus nigricollis Kriechbaumer, 1870 (N)
        Psithyrus maxillosus italicus Gruette, 1940 (S)
  Psithyrus norvegicus Sparre Schneider, 1918 (N)
  Psithyrus quadricolor Lepeletier, 1832
        Psithyrus quadricolor globosus Eversmann, 1852 (N)
        Psithyrus quadricolor meridionalis Richards, 1928 (N)
  Psithyrus rupestris (Fabricius, 1793)
        Psithyrus rupestris rupestris (Fabricius, 1793) (N, S, Si)
        Psithyrus rupestris siculus Reinig, 1931 (S)
  Psithyrus sylvestris Lepeletier, 1832 (N, S)
  Psithyrus vestalis (Fourcroy, 1785)
        Psithyrus vestalis vestalis (Fourcroy, 1785) (N, S, Si, Sa)
        Psithyrus vestalis sorgonis Strand, 1917 (Sa)
 
Apis Linnaeus, 1758
 
  Apis mellifera Linnaeus, 1758

Top of page