Family Aphididae
 
Eriosoma (Eriosoma) Leach, 1818
 
  Eriosoma (Eriosoma) lanigerum (Hausmann, 1802) (N, S, Si, Sa)
 
Eriosoma (Schizoneura) Hartig, 1839
 
  Eriosoma (Schizoneura) lanuginosum (Hartig, 1839) (N, S, Si, Sa)
  Eriosoma (Schizoneura) patchiae (Börner & Blunck, 1916) (N, Si)
  Eriosoma (Schizoneura) pyricola Baker & Davidson, 1916 (N, S, Si)
  Eriosoma (Schizoneura) ulmi Linnaeus, 1758 (N, S, Si)
 
Colopha Monell, 1877
 
  Colopha compressa (Koch, 1856) (N, S, Si)
 
Kaltenbachiella Schouteden, 1906
 
  Kaltenbachiella pallida (Haliday, 1838) (N, S, Si)
 
Tetraneura (Tetraneura) Hartig, 1841
 
  Tetraneura (Tetraneura) africana van der Goot, 1912 (S, Si)
  Tetraneura (Tetraneura) agnesii Del Guercio, 1920 (N, S) (*)
  Tetraneura (Tetraneura) caerulescens (Passerini, 1856) (N, S, Si, Sa)
  Tetraneura (Tetraneura) reticulata Del Guercio, 1920 (S) (*)
  Tetraneura (Tetraneura) ulmi (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
 
Tetraneura (Tetraneurella) Hille Ris Lambers, 1970
 
  Tetraneura (Tetraneurella) akinire Sasaki, 1904 (N, S, Si)
 
Patchiella Tullgren, 1925
 
  Patchiella reaumuri (Kaltenbach, 1843) (N, S)
 
Pachypappa Koch, 1856
 
  Pachypappa marsupialis Koch, 1856 (N)
  Pachypappa tremulae (Linnaeus, 1761) (N, Si)
  Pachypappa vesicalis Koch, 1856 (S)
 
Prociphilus (Prociphilus) Koch, 1857
 
  Prociphilus (Prociphilus) bumeliae (Schrank, 1801) (N, S)
  Prociphilus (Prociphilus) fraxini (Fabricius, 1777) (N, S)
  Prociphilus (Prociphilus) oleae (Leach ex Risso, 1826) (S, Si?)
 
Prociphilus (Stagona) Koch, 1856
 
  Prociphilus (Stagona) pini (Burmeister, 1835) (S)
  Prociphilus (Stagona) xylostei (DeGeer, 1773) (N)
 
Mimeuria Börner, 1952
 
  Mimeuria ulmiphila (Del Guercio, 1917) (S?)
 
Thecabius Koch, 1857
 
  Thecabius affinis (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si, Sa)
 
Pemphigus (Pemphigus) Hartig, 1839
 
  Pemphigus (Pemphigus) bursarius (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
  Pemphigus (Pemphigus) coluteae Passerini, 1863 (N) (*)
  Pemphigus (Pemphigus) diani Ferrari, 1872 (N) (*)
  Pemphigus (Pemphigus) immunis Buckton, 1896 (N, S, Si, Sa)
  Pemphigus (Pemphigus) populinigrae (Schrank, 1801) (N, S, Sa)
  Pemphigus (Pemphigus) protospirae Lichtenstein, 1885 (S, Si, Sa)
  Pemphigus (Pemphigus) spyrothecae Passerini, 1856 (N, S, Si)
 
Pemphigus (Pemphiginus) Börner, 1930
 
  Pemphigus (Pemphiginus) populi Courchet, 1879 (N, S)
  Pemphigus (Pemphiginus) vesicarius Passerini, 1861 (N, S)
 
Aloephagus Essig, 1950
 
  Aloephagus myersi Essig, 1950 (S, Si)
 
Aploneura Passerini, 1863
 
  Aploneura ampelina (Mokrzecky, 1896) (S)
  Aploneura lentisci (Passerini, 1856) (N, S, Si, Sa)
 
Baizongia Rondani, 1848
 
  Baizongia pistaciae (Linnaeus, 1767) (N, S, Si)
 
Geoica Hart, 1894
 
  Geoica carnosa (Buckton, 1883) (S)
  Geoica flavescens (Del Guercio, 1920) (S) (*)
  Geoica lucifuga (Zehntner, 1897) (Si)
  Geoica magnifica (Del Guercio, 1913) (Si) (*)
  Geoica pellucida (Buckton, 1883) (S, Si)
  Geoica setulosa (Passerini, 1860) (N, S)
  Geoica utricularia (Passerini, 1856) (N, S, Si, Sa)
 
Rectinasus Theobald, 1914
 
  Rectinasus buxtoni Theobald, 1914 (Si)
 
Paracletus von Heyden, 1837
 
  Paracletus cimiciformis von Heyden, 1837 (N, S, Si, Sa)
  Paracletus donisthorpei Theobald, 1929 (S, Si)
 
Forda von Heyden, 1837
 
  Forda formicaria von Heyden, 1837 (N, S, Si, Sa)
  Forda marginata Koch, 1857 (N, S, Si, Sa)
  Forda riccobonii De Stefani Perez, 1899 (Si)
  Forda rotunda Theobald, 1914 (S, Si)
 
Smynthurodes Westwood, 1849
 
  Smynthurodes betae Westwood, 1849 (N, S, Si, Sa)
 
Mindarus Koch, 1857
 
  Mindarus abietinus Koch, 1857 (N, S, Si)
 
Cerataphis Lichtenstein, 1882
 
  Cerataphis lataniae (Boisduval, 1867) (N, S)
 
Hamamelistes Shimer, 1867
 
  Hamamelistes betulinus (Horvath, 1896) (N)
 
Hormaphis Osten-Sacken, 1861
 
  Hormaphis betulae (Mordvilko, 1901) (N)
 
Neophyllaphis Takahashi, 1920
 
  Neophyllaphis podocarpi Takahashi, 1920 (N) (*)
 
Phloeomyzus Horvath, 1896
 
  Phloeomyzus passerinii (Signoret, 1875) (N, S, Si, Sa)
 
Anoecia Koch, 1857
 
  Anoecia corni (Fabricius, 1775) (N, S)
  Anoecia haupti Börner, 1950 (Si)
  Anoecia major Börner, 1950 (Si)
  Anoecia nemoralis Börner, 1950 (N) (*)
  Anoecia vagans (Koch, 1856) (N)
 
Thelaxes Westwood, 1840
 
  Thelaxes dryophila (Schrank, 1801) (N, S)
  Thelaxes suberi (Del Guercio, 1911) (N, S, Si, Sa)
 
Glyphina Koch, 1856
 
  Glyphina betulae (Linnaeus, 1758) (N)
  Glyphina schrankiana Börner, 1950 (N)
 
Symydobius Mordvilko, 1894
 
  Symydobius oblongus (von Heyden, 1837) (N)
 
Clethrobius Mordvilko, 1928
 
  Clethrobius comes (Walker, 1848) (N)
 
Euceraphis Walker, 1870
 
  Euceraphis betulae (Koch, 1855) (N, S, Si)
  Euceraphis punctipennis (Zetterstedt, 1828) (N)
 
Phyllaphis Koch, 1857
 
  Phyllaphis fagi (Linnaeus, 1767) (N, S, Si)
 
Diphyllaphis Takahashi, 1960
 
  Diphyllaphis mordvilkoi (Aizenberg, 1932) (S, Si)
 
Callipterinella van der Goot, 1913
 
  Callipterinella calliptera (Hartig, 1841) (N)
  Callipterinella tuberculata (von Heyden, 1837) (N, S)
 
Calaphis Walsh, 1863
 
  Calaphis betulicola (Kaltenbach, 1843) (N)
  Calaphis flava Mordvilko, 1928 (N, S)
 
Betulaphis Glendenning, 1926
 
  Betulaphis brevipilosa Börner, 1940 (N, S)
  Betulaphis helvetica Hille Ris Lambers, 1947 (N)
  Betulaphis quadrituberculata (Kaltenbach, 1843) (N, Si)
 
Monaphis Walker, 1870
 
  Monaphis antennata (Kaltenbach, 1843) (N)
 
Boernerina Bramstedt, 1940
 
  Boernerina depressa Bramstedt, 1940 (N)
 
Crypturaphis Silvestri, 1935
 
  Crypturaphis grassii Silvestri, 1935 (S, Si) [E] (*)
 
Callaphis Walker, 1870
 
  Callaphis juglandis (Goeze, 1778) (N, S, Si)
 
Chromaphis Walker, 1870
 
  Chromaphis juglandicola (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si, Sa)
 
Hoplochaetaphis Aizenberg, 1959
 
  Hoplochaetaphis zachvatchini Aizenberg & Moravskaja, 1950 (Si, Sa)
 
Siculaphis Quednau & Barbagallo, 1991
 
  Siculaphis vittoriensis Quednau & Barbagallo, 1991 (S, Si, Sa)
 
Myzocallis (Myzocallis) Passerini, 1860
 
  Myzocallis (Myzocallis) boerneri Stroyan, 1957 (N, S, Si)
  Myzocallis (Myzocallis) carpini (Koch, 1855) (N, S)
  Myzocallis (Myzocallis) castanicola Baker, 1917 (N, S, Si, Sa)
  Myzocallis (Myzocallis) cocciferina Quednau & Barbagallo, 1991 (S, Si)
  Myzocallis (Myzocallis) coryli (Goeze, 1778) (N, S, Si, Sa)
  Myzocallis (Myzocallis) komareki (Pasek, 1953) (N, S)
  Myzocallis (Myzocallis) schreiberi Hille Ris Lambers & Stroyan, 1959 (N, S, Si, Sa)
 
Myzocallis (Lineomyzocallis) Richards, 1965
 
  Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii (Monell, 1879) (N, S) (*)
 
Hoplocallis Pintera, 1952
 
  Hoplocallis microsiphon Quednau & Barbagallo, 1991 (S, Si)
  Hoplocallis pictus (Ferrari, 1872) (N, S, Si, Sa)
  Hoplocallis ruperti Pintera, 1952 (S, Si)
 
Apulicallis Barbagallo & Patti, 1991
 
  Apulicallis trojanae Barbagallo & Patti, 1991 (S)
 
Tuberculatus (Tuberculatus) Mordvilko, 1894
 
  Tuberculatus (Tuberculatus) querceus (Kaltenbach, 1843) (N)
 
Tuberculatus (Camelaphis) Hille Ris Lambers, 1974
 
  Tuberculatus (Camelaphis) maculipennis Hille Ris Lambers, 1974 (Si)
  Tuberculatus (Camelaphis) pallescens Hille Ris Lambers, 1974 (S, Si)
 
Tuberculatus (Tuberculoides) van der Goot, 1915
 
  Tuberculatus (Tuberculoides) annulatus (Hartig, 1841) (N)
  Tuberculatus (Tuberculoides) borealis (Krzywiec, 1971) (N, S)
  Tuberculatus (Tuberculoides) eggleri Börner, 1950 (N, S, Si, Sa)
  Tuberculatus (Tuberculoides) etruscus Barbagallo & Binazzi, 1991 (S)
  Tuberculatus (Tuberculoides) inferus Barbagallo, 1990 (Si)
  Tuberculatus (Tuberculoides) neglectus (Krzywiec, 1966) (S, Si)
 
Tinocallis Matsumura, 1919
 
  Tinocallis kahawaluokalani (Kirkaldy, 1907) (N, S, Si) (*)
  Tinocallis nevskyi Remaudière, Quednau & Heie, 1988 (N)
  Tinocallis platani (Kaltenbach, 1843) (N, S, Sa)
 
Eucallipterus Schouteden, 1906
 
  Eucallipterus tiliae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
 
Takecallis Matsumura, 1917
 
  Takecallis arundicolens (Clarke, 1903) (N, S)
  Takecallis arundinariae (Essig, 1917) (S, Si)
  Takecallis taiwanus (Takahashi, 1926) (N, S, Si)
 
Pterocallis Passerini, 1860
 
  Pterocallis albidus Börner, 1940 (N)
  Pterocallis alni (DeGeer, 1773) (N, S, Si, Sa)
  Pterocallis maculatus (von Heyden, 1837) (N)
  Pterocallis ostryae Börner, 1949 (N, S, Si)
 
Appendiseta Richards, 1965
 
  Appendiseta robiniae (Gillette, 1907) (N, S, Si) (*)
 
Monellia Oestlund, 1887
 
  Monellia caryae Monell, 1879 (N) (*)
 
Ctenocallis Klodnitsky, 1924
 
  Ctenocallis dobrovljanskyi Klodnitsky, 1924 (N)
  Ctenocallis israelicus Hille Ris Lambers, 1954 (S, Si, Sa)
  Ctenocallis setosus (Kaltenbach, 1846) (S, Si)
 
Therioaphis (Therioaphis) Walker, 1870
 
  Therioaphis (Therioaphis) alatina Hille Ris Lambers & van den Bosch, 1964 (N, S)
  Therioaphis (Therioaphis) litoralis Hille Ris Lambers & van den Bosch, 1964 (S, Si)
  Therioaphis (Therioaphis) luteola (Börner, 1949) (N)
  Therioaphis (Therioaphis) natricis Hille Ris Lambers & van den Bosch, 1964 (Si)
  Therioaphis (Therioaphis) obscura Hille Ris Lambers & van den Bosch, 1964 (N)
  Therioaphis (Therioaphis) ononidis (Kaltenbach, 1846) (N, S)
  Therioaphis (Therioaphis) riehmi (Börner, 1949) (N, Si)
  Therioaphis (Therioaphis) tenera (Aizenberg, 1956) (N)
  Therioaphis (Therioaphis) trifolii (Monell, 1882)
        Therioaphis (Therioaphis) trifolii trifolii (Monell, 1882) (N, S, Si, Sa)
        Therioaphis (Therioaphis) trifolii brevipilosa Hille Ris Lambers & van den Bosch, 1964 (N, Si)
 
Therioaphis (Rhizoberlesia) Del Guercio, 1915
 
  Therioaphis (Rhizoberlesia) brachytricha Hille Ris Lambers & van den Bosch, 1964 (N, S?) (*)
 
Thripsaphis (Thripsaphis) Gillette, 1917
 
  Thripsaphis (Thripsaphis) caricicola (Mordvilko, 1914) (N)
 
Thripsaphis (Trichocallis) Börner, 1930
 
  Thripsaphis (Trichocallis) caricis (Mordvilko, 1921) (N)
  Thripsaphis (Trichocallis) verrucosa (Gillette, 1917) (N)
 
Subsaltusaphis Quednau, 1953
 
  Subsaltusaphis ornata (Theobald, 1927) (Si)
  Subsaltusaphis pallida (Hille Ris Lambers, 1939) (N)
  Subsaltusaphis paniceae (Quednau, 1954) (S)
  Subsaltusaphis picta (Hille Ris Lambers, 1939) (Sa)
 
Saltusaphis Theobald, 1915
 
  Saltusaphis scirpus Theobald, 1915 (Si)
 
Iziphya Nevsky, 1929
 
  Iziphya austriaca Börner, 1950 (N)
 
Drepanosiphum Koch, 1855
 
  Drepanosiphum acerinum (Walker, 1848) (N)
  Drepanosiphum aceris Koch, 1855 (N, S)
  Drepanosiphum dixoni Hille Ris Lambers, 1971 (N)
  Drepanosiphum oregonensis Granovsky, 1939 (N)
  Drepanosiphum platanoidis (Schrank, 1801) (N, S, Si, Sa)
 
Drepanosiphoniella Davatchi, Hille Ris Lambers & Remaudière, 1957
 
  Drepanosiphoniella aceris Davatchi, Hille Ris Lambers & Remaudière, 1957
        Drepanosiphoniella aceris fugans Remaudière & Leclant, 1972 (S)
 
Drepanaphis Del Guercio, 1909
 
  Drepanaphis acerifoliae (Thomas, 1878) (N) (*)
 
Periphyllus van der Hoeven, 1863
 
  Periphyllus acericola (Walker, 1848) (N, S, Si, Sa)
  Periphyllus aceris (Linnaeus, 1761) (N)
  Periphyllus coracinus (Koch, 1854) (N)
  Periphyllus hirticornis (Walker, 1848) (N, S, Si)
  Periphyllus lyropictus (Kessler, 1886) (N, S)
  Periphyllus rhenanus (Börner, 1940) (S, Si)
  Periphyllus testudinaceus (Fernie, 1852) (N, S, Si)
  Periphyllus venetianus Hille Ris Lambers, 1966 (N, S, Si)
 
Chaitophorus Koch, 1854
 
  Chaitophorus capreae (Mosley, 1841) (N, S, Si)
  Chaitophorus diversisetosus Szelegiewicz & Czylok
        Chaitophorus diversisetosus austriacus Pintera, 1987 (N)
  Chaitophorus horii Takahashi, 1939
        Chaitophorus horii beuthani (Börner, 1950) (S)
  Chaitophorus leucomelas Koch, 1854 (N, S, Si, Sa)
  Chaitophorus mordvilkoi Mamontova, 1961 (N, S)
  Chaitophorus nassonowi Mordvilko, 1895 (S)
  Chaitophorus populeti (Panzer, 1801) (N, S, Si)
  Chaitophorus populialbae (Boyer de Fonscolombe, 1841) (N, S, Si, Sa)
  Chaitophorus saliapterus Shinji, 1924 (*)
        Chaitophorus saliapterus quinquemaculatus Bozhko, 1976 (S)
  Chaitophorus salicti (Schrank, 1801) (N, S)
  Chaitophorus salijaponicus Essig & Kuwana, 1918
        Chaitophorus salijaponicus niger Mordvilko, 1929 (N, S, Si, Sa)
        Chaitophorus salijaponicus stroyani Pintera, 1987 (N)
  Chaitophorus tremulae Koch, 1854 (N, S, Si)
  Chaitophorus truncatus (Hausmann, 1802) (N, S)
  Chaitophorus vitellinae (Schrank, 1801) (N, S)
 
Caricosipha Börner, 1939
 
  Caricosipha paniculatae Börner, 1939 (N, Si)
 
Laingia Theobald, 1922
 
  Laingia psammae Theobald, 1922 (Si)
 
Sipha (Sipha) Passerini, 1860
 
  Sipha (Sipha) glyceriae (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si, Sa)
 
Sipha (Rungsia) Mimeur, 1933
 
  Sipha (Rungsia) elegans Del Guercio, 1905 (N, S, Si, Sa)
  Sipha (Rungsia) maydis Passerini, 1860 (N, S, Si, Sa)
 
Chaetosiphella Hille Ris Lambers, 1939
 
  Chaetosiphella berlesei (Del Guercio, 1905) (N)
  Chaetosiphella stipae Hille Ris Lambers, 1947 (S)
 
Eulachnus Del Guercio, 1909
 
  Eulachnus agilis (Kaltenbach, 1843) (N, S?)
  Eulachnus alticola Börner, 1940 (N)
  Eulachnus brevipilosus Börner, 1940 (N, S)
  Eulachnus cembrae Börner, 1950 (N)
  Eulachnus intermedius Binazzi, 1989 (N, S)
  Eulachnus mediterraneus Binazzi, 1983 (N, S, Si)
  Eulachnus nigricola Pasek, 1953 (N, S)
  Eulachnus rileyi (Williams, 1911) (N, S, Si)
  Eulachnus tauricus Bozhko, 1957 (N, S, Si) (*)
  Eulachnus tuberculostemmatus (Theobald, 1915)
        Eulachnus tuberculostemmatus tuberculostemmatus (Theobald, 1915) (N, S, Si)
        Eulachnus tuberculostemmatus garganicus Binazzi, 1983 (S) [E]
 
Schizolachnus Mordvilko, 1909
 
  Schizolachnus pineti (Fabricius, 1781) (N, S, Si)
 
Cedrobium Remaudière, 1954
 
  Cedrobium laportei Remaudière, 1954 (N, S, Si, Sa) (*)
 
Cinara Curtis, 1835
 
  Cinara acutirostris Hille Ris Lambers, 1956 (N, S, Si)
  Cinara brauni Börner, 1940 (N, S)
  Cinara cedri Mimeur, 1936 (N, S, Si, Sa) (*)
  Cinara cembrae (Seitner, 1936) (N)
  Cinara confinis (Koch, 1856) (N, S)
  Cinara costata (Zetterstedt, 1828) (N, S)
  Cinara covassii Binazzi, 1991 (N)
  Cinara cuneomaculata (Del Guercio, 1909) (N, S)
  Cinara cupressi (Buckton, 1881) (N, S, Si, Sa)
  Cinara escherichi (Börner, 1950) (N)
  Cinara fresai Blanchard, 1939 (S, Sa)
  Cinara hyperophila (Koch, 1855) (S) (*)
  Cinara juniperi (De Geer, 1773) (N, S, Si, Sa)
  Cinara kochiana (Börner, 1939) (N)
  Cinara laricionis Binazzi, 1980 (S, Si) (*)
  Cinara laricis (Hartig, 1839) (N, S)
  Cinara maghrebica Mimeur, 1934
        Cinara maghrebica maghrebica Mimeur, 1934 (N, S, Si)
        Cinara maghrebica garganica Binazzi, 1983 (S) [E]
  Cinara maritimae (Dufour, 1833) (N, S, Si, Sa)
  Cinara montanicola (Börner, 1939) (N, S)
  Cinara neubergi (Arnhart, 1930) (N, S)
  Cinara oblonga (Del Guercio, 1909) (S) (*)
  Cinara palaestinensis Hille Ris Lambers, 1948
        Cinara palaestinensis palaestinensis Hille Ris Lambers, 1948 (S, Si)
        Cinara palaestinensis apulica Binazzi, 1983 (S) [E]
  Cinara pectinatae (Nördlinger, 1880) (N, S)
  Cinara piceae (Panzer, 1801) (N)
  Cinara piceicola (Cholodkovsky, 1896) (N, S)
  Cinara pilicornis (Hartig, 1841) (N, S, Si)
  Cinara pilosa (Zetterstedt, 1838) (N)
  Cinara pinea (Mordvilko, 1895) (N, S, Si)
  Cinara pini (Linnaeus, 1758) (N)
  Cinara pinicola (Kaltenbach, 1843) (N, S) (*)
  Cinara pinihabitans (Mordvilko, 1895) (N, S)
  Cinara piniphila (Ratzeburg, 1844) (S) (*)
  Cinara pruinosa (Hartig, 1841) (N, S, Si)
  Cinara schimitscheki Börner, 1940 (N, S, Si)
  Cinara setosa (Börner, 1950) (N)
  Cinara tujafilina (Del Guercio, 1909) (N, S, Si)
 
Tuberolachnus Mordvilko, 1909
 
  Tuberolachnus salignus (Gmelin, 1790) (N, S, Si, Sa)
 
Maculolachnus Gaumont, 1920
 
  Maculolachnus submacula (Walker, 1848) (N, S)
 
Lachnus (Lachnus) Burmeister, 1835
 
  Lachnus (Lachnus) iliciphilus (Del Guercio, 1909) (N, S)
  Lachnus (Lachnus) roboris (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
 
Lachnus (Schizodryobius) van der Goot, 1913
 
  Lachnus (Schizodryobius) longirostris (Mordvilko, 1909) (N, S)
  Lachnus (Schizodryobius) pallipes (Hartig, 1841) (N, S)
 
Lachnus (Sublachnobius) Heinze, 1962
 
  Lachnus (Sublachnobius) wichmanni Hille Ris Lambers, 1956 (N)
 
Pterochloroides Mordvilko, 1914
 
  Pterochloroides persicae (Cholodkovsky, 1899) (S, Si)
 
Stomaphis Walker, 1870
 
  Stomaphis graffii (Cholodkovsky, 1894) (N, S)
  Stomaphis longirostris (Fabricius, 1787) (N, S, Si)
  Stomaphis mordvilkoi Hille Ris Lambers, 1933 (N)
  Stomaphis quercus (Linnaeus, 1758) (N, S)
 
Protrama Baker, 1920
 
  Protrama baronii Hille Ris Lambers, 1969 (S) (*)
  Protrama flavescens (Koch, 1856) (N) (*)
  Protrama longitarsus (Ferrari, 1872) (N)
  Protrama radicis (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si)
  Protrama ranunculi (Del Guercio, 1909) (N, S)
 
Neotrama Baker, 1920
 
  Neotrama caudata (Del Guercio, 1909) (N)
  Neotrama maritima Eastop, 1953 (Si)
 
Trama von Heyden, 1837
 
  Trama troglodytes von Heyden, 1837 (N, S)
 
Pterocomma Buckton, 1879
 
  Pterocomma italicum Barbagallo & Stroyan, 1978 (N, S)
  Pterocomma jacksoni Theobald, 1921 (N) (*)
  Pterocomma pilosum Buckton, 1879
        Pterocomma pilosum pilosum Buckton, 1879 (N, S)
        Pterocomma pilosum konoi Hori & Takahashi, 1939 (N, S, Sa)
  Pterocomma populeum (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si, Sa)
  Pterocomma rufipes (Hartig, 1841) (N)
  Pterocomma salicis (Linnaeus, 1758) (N)
 
Plocamaphis Oestlund, 1922
 
  Plocamaphis flocculosa (Weed, 1891)
        Plocamaphis flocculosa brachysiphon Ossiannilsson, 1959 (N)
 
Hyalopterus Koch, 1854
 
  Hyalopterus amygdali (Blanchard, 1840) (N, S, Si, Sa)
  Hyalopterus pruni (Geoffroy, 1762) (N, S, Si, Sa)
 
Rhopalosiphum Koch, 1854
 
  Rhopalosiphum insertum (Walker, 1849) (N)
  Rhopalosiphum luzulellum (Hille Ris Lambers, 1939) (N)
  Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856) (N, S, Si, Sa)
  Rhopalosiphum nymphaeae (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)
  Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
  Rhopalosiphum parvae (Hottes & Frison, 1931) (Si)
  Rhopalosiphum rufiabdominalis (Sasaki, 1899) (N, S, Si)
  Rhopalosiphum rufulum Richards, 1960 (S)
 
Schizaphis (Schizaphis) Börner, 1931
 
  Schizaphis (Schizaphis) agrostis Hille Ris Lambers, 1947 (N, S)
  Schizaphis (Schizaphis) graminum (Rondani, 1852) (N, S, Si, Sa)
  Schizaphis (Schizaphis) holci Hille Ris Lambers, 1947 (Si)
  Schizaphis (Schizaphis) minuta (van der Goot, 1917) (Si)
  Schizaphis (Schizaphis) rotundiventris (Signoret, 1860) (N, Si)
  Schizaphis (Schizaphis) rufula (Walker, 1849) (Si)
 
Schizaphis (Paraschizaphis) Hille Ris Lambers, 1947
 
  Schizaphis (Paraschizaphis) caricis (Schouteden, 1906) (N)
  Schizaphis (Paraschizaphis) rosazevedoi Ilharco, 1961 (Si)
  Schizaphis (Paraschizaphis) scirpi (Passerini, 1874) (N, Si)
 
Melanaphis van der Goot, 1917
 
  Melanaphis bambusae (Fullaway, 1910) (N, S, Si)
  Melanaphis donacis (Passerini, 1862) (N, S, Si, Sa)
  Melanaphis pyraria (Passerini, 1861) (N, S, Si, Sa)
 
Toxoptera Koch, 1856
 
  Toxoptera aurantii (Boyer de Fonscolombe, 1841) (N, S, Si, Sa)
 
Aphis (Aphis) Linnaeus, 1758
 
  Aphis (Aphis) acetosae Linnaeus, 1761 (N)
  Aphis (Aphis) affinis Del Guercio, 1911 (N, S, Si)
  Aphis (Aphis) aliena Theobald, 1915 (Si)
  Aphis (Aphis) arbuti Ferrari, 1872 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) armata Hausmann, 1802 (N?) (*)
  Aphis (Aphis) avicularis (Hille Ris Lambers, 1931) (N, S, Si)
  Aphis (Aphis) balloticola Szelegiewicz, 1968 (S, Si)
  Aphis (Aphis) brunnea Ferrari, 1872 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) bupleuri (Börner, 1932) (S, Si)
  Aphis (Aphis) cacaliasteris Hille Ris Lambers, 1947 (N)
  Aphis (Aphis) callunae Theobald, 1915 (N)
  Aphis (Aphis) chloris Koch, 1854 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) cisticola Leclant & Remaudière, 1972 (S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) clematidis Koch, 1854 (N, S, Sa)
  Aphis (Aphis) clinopodii Passerini, 1861 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) commensalis Stroyan, 1952 (N)
  Aphis (Aphis) comosa (Börner, 1950) (N)
  Aphis (Aphis) confusa Walker, 1849 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) coronillae Ferrari, 1872 (N, S)
  Aphis (Aphis) craccae Linnaeus, 1758 (N, S, Si)
  Aphis (Aphis) craccivora Koch, 1854 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) crepidis (Börner, 1940) (S, Si)
  Aphis (Aphis) cytisorum Hartig, 1841
        Aphis (Aphis) cytisorum cytisorum Hartig, 1841 (N, S, Si, Sa)
        Aphis (Aphis) cytisorum sarothamni Franssen, 1928 (N, S, Si)
  Aphis (Aphis) epilobiaria Theobald, 1927 (N, Si)
  Aphis (Aphis) epilobii Kaltenbach, 1843 (N, Si)
  Aphis (Aphis) esulae (Börner, 1940) (N)
  Aphis (Aphis) euonymi (Fabricius, 1775) (N, S, Sa)
  Aphis (Aphis) eupatorii Passerini, 1863 (N, Si)
  Aphis (Aphis) euphorbiae Kaltenbach, 1843 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) fabae Scopoli, 1763
        Aphis (Aphis) fabae fabae Scopoli, 1763 (N, S, Si, Sa)
        Aphis (Aphis) fabae cirsiiacanthoidis Scopoli, 1763 (N, S)
        Aphis (Aphis) fabae mordvilkoi Börner & Janisch, 1922 (S)
        Aphis (Aphis) fabae solanella Theobald, 1914 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) farinosa Gmelin, 1790 (N, S, Si)
  Aphis (Aphis) forbesi Weed, 1889 (N)
  Aphis (Aphis) frangulae Kaltenbach, 1845
        Aphis (Aphis) frangulae frangulae Kaltenbach, 1845 (N, S, Si, Sa)
        Aphis (Aphis) frangulae beccabungae Koch, 1855 (N)
        Aphis (Aphis) frangulae capsellae Kaltenbach, 1843 (N, Si, Sa)
        Aphis (Aphis) frangulae gossypii Glover, 1877 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) fumanae Remaudière & Leclant, 1972 (S)
  Aphis (Aphis) galiiscabri Schrank, 1801 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) genistae Scopoli, 1763 (N, S, Sa)
  Aphis (Aphis) grossulariae Kaltenbach, 1843 (N)
  Aphis (Aphis) hederae Kaltenbach, 1843 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) helianthemi Ferrari, 1872 (N, S)
  Aphis (Aphis) hieracii Schrank, 1801 (S?) (*)
  Aphis (Aphis) hillerislambersi Nieto Nafria & Mier, 1976 (S, Si)
  Aphis (Aphis) hypochoeridis (Börner, 1940) (Si)
  Aphis (Aphis) idaei van der Goot, 1912 (N, S)
  Aphis (Aphis) intybi Koch, 1855 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) jacobaeae Schrank, 1801 (N)
  Aphis (Aphis) lambersi (Börner, 1940) (Si)
  Aphis (Aphis) lamiorum (Börner, 1950) (N, Si)
  Aphis (Aphis) lantanae Koch, 1854 (N)
  Aphis (Aphis) lichtensteini Leclant & Remaudière, 1972 (S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) longirostrata Hille Ris Lambers, 1966 (Si)
  Aphis (Aphis) loti Kaltenbach, 1862 (N, S, Si)
  Aphis (Aphis) lupoi Barbagallo & Stroyan, 1980 (S, Si)
  Aphis (Aphis) magnoliae Macchiati, 1883 (S) (*)
  Aphis (Aphis) maidiradicis Forbes, 1891 (N, S) (*)
  Aphis (Aphis) mamontovae Davletshina, 1964 (S, Si)
  Aphis (Aphis) medicaginis Koch, 1854 (N, S)
  Aphis (Aphis) multiflorae Barbagallo & Stroyan, 1980 (Si)
  Aphis (Aphis) nasturtii Kaltenbach, 1843 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) nepetae Kaltenbach, 1843 (Si)
  Aphis (Aphis) nerii Boyer de Fonscolombe, 1841 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) oenotherae Oestlund, 1887 (Si)
  Aphis (Aphis) origani Passerini, 1860 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) parietariae Theobald, 1922 (S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) passeriniana (Del Guercio, 1900) (N, S, Si)
  Aphis (Aphis) plantaginis Goeze, 1778 (N, Sa)
  Aphis (Aphis) podagrariae Schrank, 1801 (N)
  Aphis (Aphis) pomi DeGeer, 1773 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) praeterita Walker, 1849 (N, Si)
  Aphis (Aphis) proffti (Börner, 1942) (Si)
  Aphis (Aphis) pseudocytisorum Hille Ris Lambers, 1966 (N, S, Si)
  Aphis (Aphis) pseudocomosa Stroyan, 1972 (N)
  Aphis (Aphis) pulegii Del Guercio, 1911 (Si)
  Aphis (Aphis) punicae Passerini, 1863 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) roepkei (Hille Ris Lambers, 1931) (N)
  Aphis (Aphis) ruborum (Börner, 1932) (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) rumicis Linnaeus, 1758 (N, S, Sa)
  Aphis (Aphis) salicariae Koch, 1855 (N)
  Aphis (Aphis) salviae Walker, 1852 (N, S, Si)
  Aphis (Aphis) sambuci Linnaeus, 1758 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) sanguisorbae Schrank, 1801 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) schneideri (Börner, 1940) (N)
  Aphis (Aphis) sedi Kaltenbach, 1843 (N, S, Si)
  Aphis (Aphis) serpylli Koch, 1854 (N, S, Si)
  Aphis (Aphis) spiraecola Patch, 1914 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) spiraephaga F.P. Müller, 1961 (Si)
  Aphis (Aphis) symphyti Schrank, 1801 (N)
  Aphis (Aphis) taraxacicola (Börner, 1940) (Si)
  Aphis (Aphis) teucrii Börner, 1942 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) thermophila Börner, 1950 (S, Si)
  Aphis (Aphis) tirucallis Hille Ris Lambers, 1954 (S, Si)
  Aphis (Aphis) tormentillae Passerini, 1879 (N)
  Aphis (Aphis) tripolii Laing, 1920 (N)
  Aphis (Aphis) umbrella (Börner, 1950) (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) urticata Gmelin, 1790 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) vallei Hille Ris Lambers & Stroyan, 1959 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) verbasci Schrank, 1801 (N, S, Si, Sa)
  Aphis (Aphis) verticillatae (Börner, 1940) (Si)
  Aphis (Aphis) viburni Scopoli, 1763 (N, S)
  Aphis (Aphis) viridescens (Del Guercio, 1930) (S?) (*)
  Aphis (Aphis) vitalbae Ferrari, 1872 (N, S, Si)
  Aphis (Aphis) viticis Ferrari, 1872 (N, S, Si, Sa)
 
Aphis (Brachysiphum) van der Goot, 1913
 
  Aphis (Brachysiphum) thalictri (Koch, 1854) (N)
 
Aphis (Protaphis) Börner, 1952
 
  Aphis (Protaphis) anthemidis (Börner, 1940) (Si)
  Aphis (Protaphis) hartigi (Hille Ris Lambers, 1931) (N, Si)
  Aphis (Protaphis) striata Hille Ris Lambers, 1966 (N)
  Aphis (Protaphis) terricola Rondani, 1847 (N, Si, Sa)
 
Aphis (Toxopterina) Börner, 1940
 
  Aphis (Toxopterina) vandergooti Börner, 1939 (N)
 
Aphis (Anthemidaphis) Tashev, 1967
 
  Aphis (Anthemidaphis) ligusticae Barbagallo & Stroyan, 1980 (Si)
  Aphis (Anthemidaphis) oligommata (Tashev, 1967) (Si)
 
Chomaphis Mordvilko, 1928
 
  Chomaphis mira Mordvilko, 1928 (N)
 
Brachyunguis Das, 1918
 
  Brachyunguis tamaricis (Lichtenstein, 1885) (N, S, Si, Sa)
 
Cryptosiphum Buckton, 1879
 
  Cryptosiphum artemisiae Buckton, 1879 (N, S)
 
Acaudinum Börner, 1930
 
  Acaudinum centaureae (Koch, 1854) (N, Sa)
  Acaudinum longisetosum Holman, 1970 (N)
 
Macchiatiella Del Guercio, 1909
 
  Macchiatiella rhamni (Boyer de Fonscolombe, 1841) (N, S, Si, Sa)
 
Roepkea Hille Ris Lambers, 1935
 
  Roepkea phlomicola (Nevsky, 1929)
        Roepkea phlomicola marchali (Börner, 1931) (N, S)
 
Ceruraphis Börner, 1926
 
  Ceruraphis eriophori (Walker, 1848) (N, Si)
 
Nearctaphis Shaposhnikov, 1950
 
  Nearctaphis bakeri (Cowen, 1895) (N, S, Si)
 
Anuraphis Del Guercio, 1907
 
  Anuraphis cachryos Barbagallo & Stroyan, 1980 (S, Si)
  Anuraphis catonii Hille Ris Lambers, 1935 (N, S, Si)
  Anuraphis farfarae (Koch, 1854) (N, S, Si)
  Anuraphis pyrilaseri Shaposhnikov, 1950 (S, Si, Sa)
  Anuraphis subterranea (Walker, 1852) (heraclei Koch, 1857) (N, S)
 
Zinia Shaposhnikov, 1950
 
  Zinia veronicae Shaposhnikov, 1950 (N)
 
Dysaphis (Dysaphis) Börner, 1951
 
  Dysaphis (Dysaphis) angelicae (Koch, 1854) (N)
  Dysaphis (Dysaphis) anthrisci Börner, 1950 (N, Si)
  Dysaphis (Dysaphis) apiifolia (Theobald, 1923) (S, Si, Sa)
  Dysaphis (Dysaphis) bonomii (Hille Ris Lambers, 1935) (N)
  Dysaphis (Dysaphis) brancoi (Börner, 1950) (N, Si)
  Dysaphis (Dysaphis) candicans (Passerini, 1879) (N) (*)
  Dysaphis (Dysaphis) crataegi (Kaltenbach, 1843)
        Dysaphis (Dysaphis) crataegi crataegi (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si, Sa)
        Dysaphis (Dysaphis) crataegi kunzei (Börner, 1950) (N)
        Dysaphis (Dysaphis) crataegi siciliensis (Theobald, 1927) (Si, Sa)
  Dysaphis (Dysaphis) crathaegaria (Del Guercio, 1930) (S) (*)
  Dysaphis (Dysaphis) crathaegiphila (Del Guercio, 1930) (S) (*)
  Dysaphis (Dysaphis) crithmi (Buckton, 1886) (S, Si)
  Dysaphis (Dysaphis) cynarae (Theobald, 1915) (S, Si)
  Dysaphis (Dysaphis) devecta (Walker, 1849) (N)
  Dysaphis (Dysaphis) emicis (Mimeur, 1935) (Si)
  Dysaphis (Dysaphis) foeniculus (Theobald, 1923) (S, Si, Sa)
  Dysaphis (Dysaphis) hirsutissima (Börner, 1940) (N)
  Dysaphis (Dysaphis) lappae (Koch, 1854)
        Dysaphis (Dysaphis) lappae lappae (Koch, 1854) (N)
        Dysaphis (Dysaphis) lappae cirsii (Börner, 1950) (N)
  Dysaphis (Dysaphis) lauberti (Börner, 1940) (N)
  Dysaphis (Dysaphis) montemartinii (Del Guercio, 1913) (N) (*)
  Dysaphis (Dysaphis) nevskyi (Börner, 1940) (N)
  Dysaphis (Dysaphis) radicola (Mordvilko, 1897)
        Dysaphis (Dysaphis) radicola radicola (Mordvilko, 1897) (N, S)
        Dysaphis (Dysaphis) radicola meridialis Shaposhnikov, 1964 (Si)
  Dysaphis (Dysaphis) ranunculi (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si, Sa)
  Dysaphis (Dysaphis) tulipae (Boyer de Fonscolombe, 1841) (S, Si)
  Dysaphis (Dysaphis) vandenboschi Stroyan, 1972 (N)
 
Dysaphis (Pomaphis) Börner, 1939
 
  Dysaphis (Pomaphis) anisoidis Barbagallo & Stroyan, 1980 (Si)
  Dysaphis (Pomaphis) ariae (Börner, 1950) (N)
  Dysaphis (Pomaphis) aucupariae (Buckton, 1879) (N)
  Dysaphis (Pomaphis) gallica (Hille Ris Lambers, 1955) (N, Si)
  Dysaphis (Pomaphis) henrystroyani Barbagallo & Patti, 1994 (Si)
  Dysaphis (Pomaphis) plantaginea (Passerini, 1860) (N, S, Si, Sa)
  Dysaphis (Pomaphis) pyri (Boyer de Fonscolombe, 1841) (N, S, Si, Sa)
  Dysaphis (Pomaphis) reaumuri (Mordvilko, 1928) (N, Si)
  Dysaphis (Pomaphis) sorbi (Kaltenbach, 1843) (N)
 
Allocotaphis Börner, 1950
 
  Allocotaphis quaestionis (Börner, 1942) (N)
 
Brachycaudus (Brachycaudus) van der Goot, 1913
 
  Brachycaudus (Brachycaudus) helichrysi (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si, Sa)
 
Brachycaudus (Acaudus) van der Goot, 1913
 
  Brachycaudus (Acaudus) ballotae (Passerini, 1860) (N)
  Brachycaudus (Acaudus) cardui (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
  Brachycaudus (Acaudus) jacobi Stroyan, 1957 (N)
  Brachycaudus (Acaudus) klugkisti (Börner, 1942) (N)
  Brachycaudus (Acaudus) lucifugus F.P. Müller, 1955 (N)
  Brachycaudus (Acaudus) lychnidis (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
  Brachycaudus (Acaudus) mimeuri Remaudière, 1952 (S, Si) (*)
  Brachycaudus (Acaudus) mordvilkoi Hille Ris Lambers, 1931 (N)
  Brachycaudus (Acaudus) persicae (Passerini, 1860) (N, S, Si, Sa)
  Brachycaudus (Acaudus) populi (Del Guercio, 1911) (N, S, Si, Sa)
 
Brachycaudus (Appelia) Börner, 1930
 
  Brachycaudus (Appelia) prunicola (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si)
  Brachycaudus (Appelia) schwartzi (Börner, 1931) (N, S, Si, Sa)
  Brachycaudus (Appelia) tragopogonis (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si)
 
Brachycaudus (Nevskyaphis) Shaposhnikov, 1950
 
  Brachycaudus (Nevskyaphis) bicolor (Nevsky, 1929) (N)
 
Brachycaudus (Thuleaphis) Hille Ris Lambers, 1960
 
  Brachycaudus (Thuleaphis) amygdalinus (Schouteden, 1905) (N, S, Si)
  Brachycaudus (Thuleaphis) rumexicolens (Patch, 1917) (N, S, Si, Sa)
 
Brachycolus Buckton, 1879
 
  Brachycolus cerastii (Kaltenbach, 1846) (N)
  Brachycolus cucubali (Passerini, 1863) (N, S, Si, Sa)
 
Brachycorinella Aizenberg, 1956
 
  Brachycorinella asparagi Mordvilko, 1928 (N)
 
Diuraphis (Diuraphis) Aizenberg, 1935
 
  Diuraphis (Diuraphis) mühlei (Börner, 1950) (N)
  Diuraphis (Diuraphis) noxius (Mordvilko, 1914) (Si)
 
Diuraphis (Holcaphis) Hille Ris Lambers, 1939
 
  Diuraphis (Holcaphis) holci (Hille Ris Lambers, 1939) (Si)
 
Uhlmannia Börner, 1952
 
  Uhlmannia singularis (Börner, 1950) (S)
 
Aspidaphis Gillette, 1917
 
  Aspidaphis adjuvans (Walker, 1848) (N, Si)
 
Hayhurstia Del Guercio, 1917
 
  Hayhurstia atriplicis (Linnaeus, 1761) (N, S, Si, Sa)
 
Xerophilaphis Nevsky, 1928
 
  Xerophilaphis suaedae (Mimeur, 1934) (Si)
 
Brevicoryne van der Goot, 1915
 
  Brevicoryne brassicae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
 
Lipaphis Mordvilko, 1928
 
  Lipaphis cochleariae Jacob, 1956 (Si)
  Lipaphis erysimi (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si)
 
Semiaphis van der Goot, 1913
 
  Semiaphis dauci (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
  Semiaphis pimpinellae (Kaltenbach, 1843) (N)
 
Hyadaphis Kirkaldy, 1904
 
  Hyadaphis coriandri (Das, 1918) (Si)
  Hyadaphis foeniculi (Passerini, 1806) (N, S, Si, Sa)
  Hyadaphis passerinii (Del Guercio, 1911) (N)
 
Hydaphias Börner, 1930
 
  Hydaphias helvetica Hille Ris Lambers, 1947 (N)
  Hydaphias molluginis Börner, 1939 (N, S, Si)
  Hydaphias mosana Hille Ris Lambers, 1956 (N)
 
Staegeriella Hille Ris Lambers, 1947
 
  Staegeriella necopinata (Börner, 1939) (N, S, Si)
 
Ammiaphis Börner, 1944
 
  Ammiaphis sii (Koch, 1855) (N)
 
Hyalopteroides Theobald, 1916
 
  Hyalopteroides humilis (Walker, 1852) (N, Si)
 
Aphidura Hille Ris Lambers, 1956
 
  Aphidura delmasi Remaudière & Leclant, 1965 (S, Si)
  Aphidura mingens Pintera, 1970 (Si)
  Aphidura pujoli (Gomez-Menor, 1950) (S, Si)
 
Volutaphis Börner, 1939
 
  Volutaphis schusteri (Börner, 1939) (N, Si)
 
Coloradoa Wilson, 1910
 
  Coloradoa absinthiella Ossiannilsson, 1962 (Si, Sa)
  Coloradoa achilleae Hille Ris Lambers, 1939 (N, Sa)
  Coloradoa artemisiae (Del Guercio, 1913) (N, S)
  Coloradoa bournieri Remaudière & Leclant, 1969 (Si)
  Coloradoa palmerae Börner, 1952 (N)
  Coloradoa rufomaculata (Wilson, 1908) (S)
  Coloradoa tanacetina (Walker, 1850) (Si)
 
Longicaudus van der Goot, 1913
 
  Longicaudus trirhodus (Walker, 1849) (N, S, Si, Sa)
 
Myzaphis van der Goot, 1913
 
  Myzaphis bucktoni Jacob, 1946 (S)
  Myzaphis rosarum (Kaltenbach, 1843) (S)
  Myzaphis turanica Nevsky, 1929 (Si)
 
Chaetosiphon (Pentatrichopus) Börner, 1930
 
  Chaetosiphon (Pentatrichopus) fragaefolii (Cockerell, 1901) (N, S, Si)
  Chaetosiphon (Pentatrichopus) potentillae (Walker, 1850) (N)
  Chaetosiphon (Pentatrichopus) tetrarhodum (Walker, 1849) (N, S, Si, Sa)
 
Elatobium Mordvilko, 1914
 
  Elatobium abietinum (Walker, 1849) (N, S)
 
Liosomaphis Walker, 1868
 
  Liosomaphis berberidis (Kaltenbach, 1843) (N, Si)
 
Cavariella (Cavariella) Del Guercio, 1911
 
  Cavariella (Cavariella) aegopodii (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
  Cavariella (Cavariella) archangelicae (Scopoli, 1763) (N, S, Si, Sa)
  Cavariella (Cavariella) cicutae (Koch, 1854) (N, Si)
  Cavariella (Cavariella) intermedia Hille Ris Lambers, 1969 (N)
  Cavariella (Cavariella) pastinacae (Linnaeus, 1758) (N)
  Cavariella (Cavariella) theobaldi (Gillette & Bragg, 1918) (N, Sa)
 
Cavariella (Cavaraiellia) Heinze, 1960
 
  Cavariella (Cavaraiellia) aquatica (Gillette & Bragg, 1916) (N)
 
Decorosiphon Börner, 1939
 
  Decorosiphon corynothryx Börner, 1939 (N)
 
Jacksonia Theobald, 1923
 
  Jacksonia papillata Theobald, 1923 (N)
 
Ovatus (Ovatus) van der Goot, 1913
 
  Ovatus (Ovatus) crataegarius (Walker, 1850) (N, S, Si, Sa)
  Ovatus (Ovatus) insitus (Walker, 1849) (N, S, Si)
  Ovatus (Ovatus) mentharius (van der Goot, 1913) (Si, Sa)
 
Ovatus (Ovatoides) Börner, 1939
 
  Ovatus (Ovatoides) inulae (Walker, 1849) (S, Si)
 
Ovatomyzus Hille Ris Lambers, 1947
 
  Ovatomyzus calaminthae (Macchiati, 1885) (N)
  Ovatomyzus chamaedrys (Passerini, 1879) (N)
 
Phorodon (Phorodon) Passerini, 1860
 
  Phorodon (Phorodon) humuli (Schrank, 1801) (N, S)
 
Phorodon (Paraphorodon) Tseng & Tao, 1938
 
  Phorodon (Paraphorodon) cannabis Passerini, 1860 (N, S, Sa)
 
Rhopalomyzus (Rhopalomyzus) Mordvilko, 1921
 
  Rhopalomyzus (Rhopalomyzus) poae (Gillette, 1908) (N, S, Si)
 
Rhopalomyzus (Judenkoa) Hille Ris Lambers, 1946
 
  Rhopalomyzus (Judenkoa) lonicerae (Siebold, 1839) (N)
 
Neotoxoptera Theobald, 1915
 
  Neotoxoptera violae (Pergande, 1900) (S)
 
Myzus (Myzus) Passerini, 1860
 
  Myzus (Myzus) cerasi (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
  Myzus (Myzus) lythri (Schrank, 1801) (N, S, Si)
  Myzus (Myzus) ornatus Laing, 1932 (N, S, Si, Sa)
  Myzus (Myzus) varians Davidson, 1912 (N, S, Si)
 
Myzus (Galiobium) Börner, 1933
 
  Myzus (Galiobium) langei (Börner, 1933) (N)
 
Myzus (Nectarosiphon) Schouteden, 1901
 
  Myzus (Nectarosiphon) ajugae Schouteden, 1903 (Si)
  Myzus (Nectarosiphon) antirrhinii (Macchiati, 1883) (S)
  Myzus (Nectarosiphon) ascalonicus Doncaster, 1946 (N)
  Myzus (Nectarosiphon) certus (Walker, 1849) (N, Si)
  Myzus (Nectarosiphon) ligustri (Mosley, 1841) (N, S, Sa)
  Myzus (Nectarosiphon) linariae Holman, 1965 (Si)
  Myzus (Nectarosiphon) persicae (Sulzer, 1776) (N, S, Si, Sa)
 
Myzus (Sciamyzus) Stroyan, 1954
 
  Myzus (Sciamyzus) cymbalariae Stroyan, 1954 (N)
 
Tubaphis Hille Ris Lambers, 1947
 
  Tubaphis ranunculina (Walker, 1852) (N, S, Sa)
 
Vesiculaphis Del Guercio, 1911
 
  Vesiculaphis theobaldi Takahashi, 1930 (Si)
 
Aspidaphium Börner, 1939
 
  Aspidaphium escherichi Börner, 1939 (N)
 
Paramyzus Börner, 1933
 
  Paramyzus heraclei Börner, 1933 (N)
 
Pentalonia Coquerel, 1859
 
  Pentalonia nigronervosa Coquerel, 1859 (N, S)
 
Cryptomyzus Oestlund, 1922
 
  Cryptomyzus ballotae Hille Ris Lambers, 1953 (Si)
  Cryptomyzus galeopsidis (Kaltenbach, 1843) (N, Sa)
  Cryptomyzus korschelti Börner, 1938 (N, S, Si)
  Cryptomyzus ribis (Linnaeus, 1758) (N)
 
Idiopterus Davis, 1909
 
  Idiopterus nephrelepidis Davis, 1909 (S, Si)
 
Capitophorus van der Goot, 1913
 
  Capitophorus carduinus (Walker, 1850) (N, S, Si)
  Capitophorus elaeagni (Del Guercio, 1894) (N, S, Si, Sa)
  Capitophorus hippophaes (Walker, 1852) (N, S, Si)
  Capitophorus horni Börner, 1931 (N, Si)
  Capitophorus inulae (Passerini, 1860) (N, S, Si, Sa)
  Capitophorus similis van der Goot, 1915 (N, S, Si)
 
Pleotrichophorus Börner, 1930
 
  Pleotrichophorus duponti Hille Ris Lambers, 1935 (N)
  Pleotrichophorus glandulosus (Kaltenbach, 1846) (N, S, Sa)
  Pleotrichophorus persimilis Börner, 1950 (N)
 
Nasonovia Mordvilko, 1914
 
  Nasonovia nigra (Hille Ris Lambers, 1931) (N)
  Nasonovia pilosellae (Börner, 1933) (N)
  Nasonovia ribisnigri (Mosley, 1841) (N, S, Si, Sa)
 
Hyperomyzus (Hyperomyzus) Börner, 1933
 
  Hyperomyzus (Hyperomyzus) lactucae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
  Hyperomyzus (Hyperomyzus) lampsanae (Börner, 1932) (N, S)
  Hyperomyzus (Hyperomyzus) pallidus Hille Ris Lambers, 1935 (N, S)
 
Hyperomyzus (Hyperomyzella) Hille Ris Lambers, 1949
 
  Hyperomyzus (Hyperomyzella) rhinanthi (Schouteden, 1903) (N)
 
Hyperomyzus (Neonasonovia) Hille Ris Lambers, 1949
 
  Hyperomyzus (Neonasonovia) picridis (Börner & Blunck, 1916) (N, S, Si, Sa)
 
Rhopalosiphoninus (Rhopalosiphoninus) Baker, 1920
 
  Rhopalosiphoninus (Rhopalosiphoninus) latysiphon Davidson, 1912 (N, S, Si)
  Rhopalosiphoninus (Rhopalosiphoninus) maianthemi Stroyan, 1965 (N)
 
Rhopalosiphoninus (Myzosiphon) Hille Ris Lambers, 1946
 
  Rhopalosiphoninus (Myzosiphon) staphyleae (Koch, 1854) (*)
        Rhopalosiphoninus (Myzosiphon) staphyleae staphyleae (Koch, 1854) (N)
        Rhopalosiphoninus (Myzosiphon) staphyleae tulipaellus Theobald, 1916 (S?)
 
Rhopalosiphoninus (Pseudorhopalosiphoninus) Heinze, 1961
 
  Rhopalosiphoninus (Pseudorhopalosiphoninus) calthae (Koch, 1854) (S?)
 
Rhopalosiphoninus (Submegoura) Hille Ris Lambers, 1953
 
  Rhopalosiphoninus (Submegoura) heikinheimoi (Börner, 1952) (N)
 
Eucarazzia Del Guercio, 1921
 
  Eucarazzia elegans (Ferrari, 1872) (N, S, Si)
 
Aulacorthum (Aulacorthum) Mordvilko, 1914
 
  Aulacorthum (Aulacorthum) palustre Hille Ris Lambers, 1947 (N)
  Aulacorthum (Aulacorthum) sedens F.P. Müller, 1966 (N)
  Aulacorthum (Aulacorthum) solani (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si, Sa)
  Aulacorthum (Aulacorthum) speyeri Börner, 1939 (N)
 
Aulacorthum (Neomyzus) van der Goot, 1915
 
  Aulacorthum (Neomyzus) circumflexum (Buckton, 1876) (N, S, Si)
 
Microlophium Mordvilko, 1914
 
  Microlophium carnosum (Buckton, 1876) (N, S, Si, Sa)
 
Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) Mordvilko, 1914
 
  Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) caraganae (Cholodkovsky, 1907) (N, S, Si)
  Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) cyparissiae (Koch, 1855) (N, S)
  Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) euphorbiae Börner, 1940 (S, Si, Sa)
  Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) gossypii Mordvilko, 1914 (Si)
  Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) lactucae (Passerini, 1860) (N, S, Si, Sa)
  Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) loti (Theobald, 1913) (N, S)
  Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) malvae (Mosley, 1841)
        Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) malvae malvae (Mosley, 1841) (N, S, Si, Sa)
        Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) malvae potha (Börner, 1950) (N)
  Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) nigripes Hille Ris Lambers, 1935 (N)
  Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) parvus Börner, 1950 (N)
  Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) pisum (Harris, 1776)
        Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) pisum pisum (Harris, 1776) (N, S, Si, Sa)
        Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) pisum ononis (Koch, 1855) (N)
  Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) primulae (Theobald, 1913) (N, Si)
 
Acyrthosiphon (Xanthomyzus) Narzikulov, 1966
 
  Acyrthosiphon (Xanthomyzus) lambersi Leclant & Remaudière, 1974 (S, Si)
 
Subacyrthosiphon Hille Ris Lambers, 1947
 
  Subacyrthosiphon cryptobium Hille Ris Lambers, 1947 (N)
 
Metopolophium Mordvilko, 1914
 
  Metopolophium albidum Hille Ris Lambers, 1947 (N)
  Metopolophium alpinum Hille Ris Lambers, 1966 (N)
  Metopolophium dirhodum (Walker, 1849) (N, S, Si, Sa)
  Metopolophium festucae (Theobald, 1917)
        Metopolophium festucae festucae (Theobald, 1917) (N)
        Metopolophium festucae cerealium Stroyan, 1982 (Si)
  Metopolophium montanum Hille Ris Lambers, 1966 (N)
 
Cryptaphis Hille Ris Lambers, 1947
 
  Cryptaphis poae (Hardy, 1850) (N)
 
Rhodobium Hille Ris Lambers, 1947
 
  Rhodobium porosum (Sanderson, 1900) (N, Si)
 
Corylobium Mordvilko, 1914
 
  Corylobium avellanae (Schrank, 1801) (N, S, Si, Sa)
 
Delphiniobium Mordvilko, 1914
 
  Delphiniobium junackianum (Karsch, 1887) (N)
  Delphiniobium lycoctoni Börner, 1950 (N)
 
Sitobion Mordvilko, 1914
 
  Sitobion avenae (Fabricius, 1775) (N, S, Si, Sa)
  Sitobion fragariae (Walker, 1848) (N, S, Si, Sa)
  Sitobion luteum (Buckton, 1876) (S?)
 
Linosiphon Börner, 1944
 
  Linosiphon galiophagus (Wimshurst, 1923) (N)
 
Macrosiphum Passerini, 1860
 
  Macrosiphum albertinae Hille Ris Lambers, 1966 (N)
  Macrosiphum cholodkovskyi (Mordvilko, 1909) (N, S)
  Macrosiphum daphnidis Börner, 1940 (Si, Sa)
  Macrosiphum euphorbiae (Thomas, 1878) (N, S, Si, Sa)
  Macrosiphum funestum (Macchiati, 1885) (N, S, Si)
  Macrosiphum gei (Koch, 1855) (N)
  Macrosiphum hartigi Hille Ris Lambers, 1947 (N)
  Macrosiphum hellebori Theobald & Walton, 1923 (N)
  Macrosiphum rosae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
  Macrosiphum sileneum Theobald, 1913 (Si)
  Macrosiphum stellariae Theobald, 1913 (N)
  Macrosiphum weberi Börner, 1933 (N, S, Sa)
 
Staticobium Mordvilko, 1914
 
  Staticobium latifoliae Bozhko, 1950 (S, Si)
  Staticobium limonii (Contarini, 1847) (N)
 
Metopeurum Mordvilko, 1914
 
  Metopeurum fuscoviride Stroyan, 1950 (N)
 
Microsiphon Cholodkovsky, 1902
 
  Microsiphon millefolii Wahlgren, 1940 (N)
 
Titanosiphon Nevsky, 1928
 
  Titanosiphon artemisiae (Koch, 1855) (N, S)
 
Uroleucon (Uroleucon) Mordvilko, 1914
 
  Uroleucon (Uroleucon) achilleae (Koch, 1855) (N)
  Uroleucon (Uroleucon) bielawskii (Szelegiewicz, 1962) (Si, Sa)
  Uroleucon (Uroleucon) bifrontis (Passerini, 1879) (N)
  Uroleucon (Uroleucon) chondrillae (Nevsky, 1929) (S, Si)
  Uroleucon (Uroleucon) cichorii (Koch, 1855)
        Uroleucon (Uroleucon) cichorii cichorii (Koch, 1855) (N, S, Si, Sa)
        Uroleucon (Uroleucon) cichorii grossus (Hille Ris Lambers, 1939) (N, S, Si, Sa)
        Uroleucon (Uroleucon) cichorii leontodontis (Hille Ris Lambers, 1939) (N)
  Uroleucon (Uroleucon) cirsii (Linnaeus, 1758) (N)
  Uroleucon (Uroleucon) hypochoeridis (Fabricius, 1779) (S, Si, Sa)
  Uroleucon (Uroleucon) inulicola (Hille Ris Lambers, 1939) (N)
  Uroleucon (Uroleucon) jaceicola (Hille Ris Lambers, 1939)
        Uroleucon (Uroleucon) jaceicola jaceicola (Hille Ris Lambers, 1939) (N)
        Uroleucon (Uroleucon) jaceicola pasqualei (Hille Ris Lambers & Stroyan, 1959) (N)
  Uroleucon (Uroleucon) muralis (Buckton, 1876) (N)
  Uroleucon (Uroleucon) obscurum (Koch, 1855) (N)
  Uroleucon (Uroleucon) ochropus (Hille Ris Lambers, 1939) (N)
  Uroleucon (Uroleucon) picridis (Fabricius, 1775) (N, S, Si)
  Uroleucon (Uroleucon) pilosellae (Börner, 1933) (N)
  Uroleucon (Uroleucon) pseudobscurus (Hille Ris Lambers, 1966) (S)
  Uroleucon (Uroleucon) pulicariae (Hille Ris Lambers, 1939) (S)
  Uroleucon (Uroleucon) sonchi (Linnaeus, 1767) (N, S, Si, Sa)
  Uroleucon (Uroleucon) tanaceti (Linnaeus, 1758) (N, Sa)
  Uroleucon (Uroleucon) tussilaginis (Walker, 1850) (N, S, Si)
 
Uroleucon (Belochilum) Börner, 1932
 
  Uroleucon (Belochilum) inulae (Ferrari, 1872) (N, S, Si, Sa)
 
Uroleucon (Lambersius) Olive, 1965
 
  Uroleucon (Lambersius) erigeronensis (Thomas, 1878) (N, Si)
 
Uroleucon (Uromelan) Mordvilko, 1914
 
  Uroleucon (Uromelan) aeneus (Hille Ris Lambers, 1939) (N)
  Uroleucon (Uromelan) campanulae (Kaltenbach, 1843) (N)
  Uroleucon (Uromelan) carlinae (Börner, 1933) (N)
  Uroleucon (Uromelan) carthami (Hille Ris Lambers, 1948) (S, Si)
  Uroleucon (Uromelan) compositae (Theobald, 1915) (Si) (*)
  Uroleucon (Uromelan) ensifoliae (Holman, 1965)
        Uroleucon (Uromelan) ensifoliae siculum Barbagallo & Stroyan, 1980 (Si)
  Uroleucon (Uromelan) helenae (Hille Ris Lambers, 1950) (S, Si, Sa)
  Uroleucon (Uromelan) jaceae (Linnaeus, 1758)
        Uroleucon (Uromelan) jaceae jaceae (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
        Uroleucon (Uromelan) jaceae macrosiphon (Hille Ris Lambers, 1939) (N)
        Uroleucon (Uromelan) jaceae reticulatus (Hille Ris Lambers, 1939) (N)
  Uroleucon (Uromelan) minor (Börner, 1940) (N)
  Uroleucon (Uromelan) minosmartellii Barbagallo & Patti, 1994 (N, S)
  Uroleucon (Uromelan) nigrocampanulae (Theobald, 1928) (N)
  Uroleucon (Uromelan) rapunculoidis (Börner, 1939) (N)
  Uroleucon (Uromelan) similis (Hille Ris Lambers, 1935) (N)
  Uroleucon (Uromelan) solidaginis (Fabricius, 1779) (N)
  Uroleucon (Uromelan) taraxaci (Kaltenbach, 1843) (N)
 
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) Del Guercio, 1911
 
  Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) absinthii (Linnaeus, 1758) (N, S, Si, Sa)
  Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) aetnensis Barbagallo, 1968 (Si)
  Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) artemisiae (Boyer de Fonscolombe, 1841)
        Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) artemisiae artemisiae (Boyer de Fonscolombe, 1841) (N, S, Sa)
        Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) artemisiae meridionalis Barbagallo, 1969 (S, Si)
  Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) atra (Ferrari, 1872) (N, S, Si)
  Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) dubia Ferrari, 1872 (N) (*)
  Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) fasciata Del Guercio, 1913 (S)
  Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) helichrysi Remaudière, 1952 (S, Si, Sa)
  Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) leucanthemi (Ferrari, 1872) (N)
  Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) millefolii (DeGeer, 1773) (N, S, Sa)
  Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) oblonga (Mordvilko, 1901) (N, S)
  Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) sanborni (Gillette, 1908) (N, S, Si)
  Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) sejuncta (Walker, 1848) (N)
  Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) silvestrii Roberti, 1954 (S, Si)
  Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) staegeri Hille Ris Lambers, 1947 (S, Si)
  Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) tanacetaria (Kaltenbach, 1843)
        Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) tanacetaria tanacetaria (Kaltenbach, 1843) (N, Si, Sa)
        Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) tanacetaria italica Hille Ris Lambers, 1966 (S)
  Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) tapuskae (Hottes & Frison, 1931) (N, Si, Sa)
  Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) teriolana Hille Ris Lambers, 1931 (N)
  Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) usquertensis Hille Ris Lambers, 1935 (N)
 
Macrosiphoniella (Asterobium) Hille Ris Lambers, 1938
 
  Macrosiphoniella (Asterobium) asteris (Walker, 1849) (N, S, Si)
  Macrosiphoniella (Asterobium) linariae (Koch, 1855) (N, S)
 
Illinoia Wilson, 1910
 
  Illinoia azaleae (Mason, 1925) (N, S, Si)
 
Amphorophora Buckton, 1876
 
  Amphorophora gei (Börner, 1939) (N)
  Amphorophora idaei (Börner, 1939) (N)
  Amphorophora rubi (Kaltenbach, 1843) (N, S, Si, Sa)
 
Wahlgreniella Hille Ris Lambers, 1949
 
  Wahlgreniella nervata (Gillette, 1908)
        Wahlgreniella nervata arbuti (Davidson, 1910) (N, S, Si, Sa)
  Wahlgreniella ossiannilssoni Hille Ris Lambers, 1949 (N)
 
Megoura Buckton, 1876
 
  Megoura viciae Buckton, 1876 (N, S, Si)
 
Megourella Hille Ris Lambers, 1949
 
  Megourella purpurea Hille Ris Lambers, 1949 (N)
 
 
Note
 
Anoecia nemoralis: Prima segnalazione per l'Italia.
Aphis (Aphis) armata: Presenza incerta nel territorio.
Aphis (Aphis) hieracii: Presenza incerta nel territorio.
Aphis (Aphis) magnoliae: Specie di dubbia validità.
Aphis (Aphis) maidiradicis: Presenza improbabile in Italia; le segnalazioni (tutte precedenti al 1925) sono forse dovute a errori di identificazione.
Aphis (Aphis) viridescens: Specie di dubbia validità.
Appendiseta robiniae: Originaria dal Nord America, comparsa in Italia alla fine degli anni '70.
Brachycaudus (Acaudus) mimeuri: Ritenuto da alcuni Autori probabile sinonimo di B. (A.) persicae.
Cedrobium laportei: Introdotto in Europa dal Nord Africa alla fine degli anni '60.
Chaitophorus saliapterus: Specie di incerta identificazione.
Cinara cedri: Introdotta in Europa dal Nord Africa/Asia Minore agli inizi degli anni '70.
Cinara hyperophila: Presenza incerta nel territorio.
Cinara laricionis: Limitata all'areale del pino laricio.
Cinara oblonga: Specie di dubbia validità; probabile sinonimo di C. pini (L.).
Cinara pinicola: Specie di dubbia validità.
Cinara piniphila: Presenza incerta nel territorio.
Crypturaphis grassii: Endemismo tirrenico.
Drepanaphis acerifoliae: Originaria dal Nord America, comparsa in Italia intorno al 1990.
Dysaphis (Dysaphis) candicans: Specie di dubbia validità.
Dysaphis (Dysaphis) crathaegaria: Specie di dubbia validità.
Dysaphis (Dysaphis) crathaegiphila: Specie di dubbia validità.
Dysaphis (Dysaphis) montemartinii: Specie di dubbia validità.
Eulachnus tauricus: Considerata valida come specie del 'gruppo rileyi'.
Geoica flavescens: Specie di dubbia validità.
Geoica magnifica: Specie di dubbia validità.
Macrosiphoniella (Macrosiphoniella) dubia: Specie di dubbia validità.
Monellia caryae: Originaria dal Nord America, comparsa in Italia intorno al 1990.
Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii: Specie neartica comparsa in Italia intorno al 1990.
Neophyllaphis podocarpi: Segnalato nel 1990 in Lombardia su piante di bonsai di provenienza estera.
Pemphigus (Pemphigus) coluteae: Specie di dubbia validità.
Pemphigus (Pemphigus) diani: Specie di dubbia validità.
Protrama baronii: Prima segnalazione per l'Italia.
Protrama flavescens: Presenza incerta nel territorio.
Pterocomma jacksoni: Prima segnalazione per l'Italia.
Rhopalosiphoninus (Myzosiphon) staphyleae: Per la ssp. tulipaellus presenza incerta nel territorio.
Tetraneura (Tetraneura) agnesii: Specie di dubbia validità.
Tetraneura (Tetraneura) reticulata: Specie di dubbia validità.
Therioaphis (Rhizoberlesia) brachytricha: La sinonimia indicata in letteratura con la specie di Del Guercio (la cui reale identità rimane sconosciuta) è con tutta probabilità infondata.
Tinocallis kahawaluokalani: Originaria dell'Estremo Oriente, comparsa in Italia alla fine degli anni '70.
Uroleucon (Uromelan) compositae: Presente in Si solo a Lampedusa.

Top of page